Kategórie
Blog na SME.sk

Viac odvahy, reálnych činov a peňazí

V utorok som bol ako člen Výboru NR SR pre vzdelanie, vedu, mládež a šport oslovený redaktorom TASR, aby som sa vyjadril k mojim očakávaniam k blížiacemu sa novému školskému roku. Tu je plné znenie mojich odpovedí.

Otázka redaktora: Zaujímalo by ma čo od nového školského roka očakávate a čo považujete za kľúčové, aby sa počas neho v oblasti školstva a vzdelávania presadilo, čí už v regionálnom školstve alebo na vysokých školách?
Moja odpoveď: Začnem najprv všeobecne – rozhodne očakávam, že v prvom rade potrebujeme viac odvahy, viac reálnych činov a samozrejme aj viac peňazí. Odvahy pre ministerských úradníkov dôverovať ľuďom v školách a nezahadzovať podnety zdola, pre riaditeľov počúvať hlas svojich učiteľov a búriť sa proti nezmyslom, pre učiteľov skúsiť to inak a povzbudzovať každú minútu svojich žiakov, pre rodičov hovoriť i počúvať intenzívnejšie a stať sa iniciatívnejší, pre zriaďovateľov chcieť mať najlepšiu školu na Slovensku, ale nie vonkajškom reprezentovaným na prvý pohľad, ale tým čo sa deje v jej vnútri. Reálnych činov, ktoré konečne naplnia závery analýz, konferencií, okrúhlych stolov a uvedú ich do praxe, lebo potom to všetko bolo len mrhanie času a energie. Áno, a viac peňazí a to nielen na konečne dôstojné ohodnotenie práce všetkých, ktorí to ešte v školstve nevzdali, ale aj na diferencované odmeňovanie najlepších, audity kvality škôl, exkurzie, pomôcky, hodnotné vzdelávania podľa vlastného výberu, budovanie kultivovaného prostredia školy atď.

Otázka redaktora: Aké zmeny by malo v tomto školskom roku podľa Vás ministerstvo školstva zrealizovať a aké konkrétne kroky podniknúť?
Moja odpoveď: Nemusíme naraz zmeniť všetko. Dobre urobené je rozhodne lepšie ako dobre napísané. Som zástancom postupných krokov, ale realizovaných, nie len prisľúbených krokov. Očakávam, že sa urýchlene vytvorí plánový Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania a začnú sa napĺňať už plánované kroky. Najmä v oblasti čistoty školskej legislatívy a jej sprehľadnenia a efektívneho nastavenia. No popritom je dôležité riešiť reálne nezmysly, ktoré tu máme – elektronizácia dokumentácie s následným tlačením elektronicky vedených dokumentov do papierovej podoby nie je elektronizáciou a odbúraním byrokracie; začlenenie žiaka so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami bez zabezpečenia asistentov, psychológov, špeciálnych pedagógov je týraním všetkých zúčastnených; neakceptovanie možnosti inej formy vzdelávania v základných školách na druhom stupni ich vyháňa do susednej Českej republiky atď.
A v neposlednej miere je veľmi dôležité konečne riešiť kurikulárnu politiku, čiže nastavenie obsahu vzdelávania i za pomoci zahraničných expertov a nie len robiť kozmetické úpravy po formálnej stránke dokumentov. Skrátka dať nášmu vzdelávaniu tak potrebnú víziu a zabezpečiť na ňu financie.

Otázka redaktora: Čo očakávate v tomto školskom roku od vedenia škôl, učiteľov i od žiakov? Čo naopak chcete v oblasti vzdelávania presadiť Vy?
Moja odpoveď: Aby prebehla zmena v našich hlavách a nastavili sme sa, že spoločne dokážeme slobodne všetko, čo budeme chcieť. Aby sme pochopili, že učiteľ je tu kvôli deťom, nie naopak, že učí dieťa a nie len predmet, že humor v spojení s porozumením pre detskú dušu sú najlepšie výchovne metódy. Aby naši žiaci nečakali, že stále niekto príde, kto ich povedie, aby boli nároční k svojim učiteľom a aj k sebe, pretože všetok čas a energiu, ktorú do svojho vzdelania vložia sa im v budúcnosti vráti.
Za seba chcem teraz už ako politik presadzovať najmä odstránenie straníckeho nazerania na riešenie systémových problémov – školstvo bude vždy politickou témou, pretože politika je o verejnom živote nás všetkých a rovnako sa aj nás všetkých týka. Ale otázky vzdelávania by mali definitívne zmazať rozdiely straníckych farieb, ktoré politici reprezentujú a pre rekonštrukciu nášho vzdelávacieho systému musí nastať čo najširšia zhoda.

Zdroje, ktoré využili tlačovú správu TASR:

Ministerstvo školstva je pripravené pustiť sa do úprav systému

V rezorte školstva očakáva opozícia viac odvahy a reálnych činov

Celý článok bol publikovaný na https://miroslavsopko.blog.sme.sk/c/431519/viac-odvahy-realnych-cinov-a-penazi.html

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.