Som za vzdelávajúce sa Slovensko

Vyznanie

Stále som presvedčený, že téma vzdelávania sa našich detí musí byť najdôležitejšou témou budúcnosti tejto krajiny. Naše školstvo potrebuje razantnú zmenu, aby sa deti pod vedením učiteľov učili tvoriťspolupracovaťpočúvať sa navzájom, byť vnímaví k svojmu okoliu a riešiť problémy


Projekty

webová platforma pre rovnomennú facebookovú skupinu

unikátny súbežný vzdelávací systém, ktorý bude nežnou revolúciou vo vzdelávaní


Najnovšie články


Starý príbeh upravený pre súčasne pomery. Podoba s osobami vo vašom okolí, na pracovisku alebo v politike je absolútne náhodná. Doráňaný škorpión

Jedno stredajšie večerné zamyslenie nad udalosťami minulými i tými prítomnými. Nad holokaustami, ktoré sa len zdajú, že sú mimo nás.

Vždy som bol radšej ZA niečo ako len PROTI niečomu. I keď v súčasnosti sa jasne vymedziť a nakresliť hrubú čiaru voči extrému

Dostávam množstvo odkazov, ako opäť slabo sme si na Slovensku pripomenuli okupáciu z roku 1968. Áno, bola to okupácia vojsk Varšavskej