Som za vzdelávajúce sa Slovensko

Vyznanie

Stále som presvedčený, že téma vzdelávania sa našich detí musí byť najdôležitejšou témou budúcnosti tejto krajiny. Slovensko potrebuje razantnú zmenu, aby sa deti pod vedením učiteľov učili tvoriťspolupracovaťpočúvať sa navzájom, byť vnímaví k svojmu okoliu a riešiť problémy


Projekty

Zavretá škola

webová platforma pre rovnomennú facebookovú skupinu pre deti, rodičov i učiteľov

EDUvolúcia

unikátny súbežný vzdelávací systém, ktorý bude nežnou revolúciou vo vzdelávaní


Najnovšie články


Prvý z článkov o EDUvolúcií ako záchrany vzdelávania, našej energie pre robenie zmien, chuti do spúšťania inovácií a najmä rešpektu k

Starý príbeh upravený pre súčasne pomery. Podoba s osobami vo vašom okolí, na pracovisku alebo v politike je absolútne náhodná. Doráňaný škorpión

Jedno stredajšie večerné zamyslenie nad udalosťami minulými i tými prítomnými. Nad holokaustami, ktoré sa len zdajú, že sú mimo nás.

Vždy som bol radšej ZA niečo ako len PROTI niečomu. I keď v súčasnosti sa jasne vymedziť a nakresliť hrubú čiaru voči extrému