Sledujte ma aj
Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube

Čo hýbe vzdelávaním #5

Po dlhšom čase opäť niekoľko postrehov zo sveta vzdelávania. Dnes o bhutánskej matematike, odbornosti 2.0 pre 21. storočie, kvalite výučby a učiteľov, význame predškolského vzdelávania i účinnosti vyučovacích metód.

Bhutánska matematika

Najťažšiu matematickú hádanku – ako prinútiť školské deti, aby mali matematiku rady – riešia aj učitelia v Bhutáne. Britský pedagóg Marcus du Sautoy opisuje pre denník The Guardian, ako diskutoval na workshopoch s tamojšími učiteľmi i vedením krajiny o zmenách matematických osnov.

Malé himalajské kráľovstvo je známe meraním svojho bohatstva nielen ekonomicky, ale aj pomocou ukazovateľa „hrubého národného šťastia„. A pocit šťastia chcú učitelia preniesť aj do hodín matematiky. Mení prístup dlhodobo inšpirovaný indickými osnovami zameranými na pravidlá a memorovanie. Študenti by už nemali vedieť pravidlá len používať, ale tiež im porozumieť. Nové učebnice sú doplnené o typografické ozdoby, ktoré majú prebudiť fantáziu žiakov. Predstavujú fraktály (zložité geometrické obrazce zložené z jednoduchých opakujúcich sa vzorov) alebo topológiu sietí (usporiadanie prvkov sietí, napr. internetu alebo londýnskeho metra), vďaka ktorým si majú študenti osvojiť matematickú terminológiu a postúpiť k zložitejším myšlienkam.

celá poznámka je dostupná na tomto linku

Odbornosť 2.0

Na odbornej škole Henryho Forda v Detroite okrem tradičných tréningov zvárania učia žiakov ako fungujú automatizované stroje a ako sa opravujú. Učitelia úmyselne kazia senzory a ich zverenci musia nielen poznať, čo je zle, ale aj spoločne prísť na riešenie problému. A k tomu je potrebné dobrá komunikácia, kritické myslenie a schopnosť organizovať čas.

Škola tak reaguje na zmeny na pracovnom trhu, kedy už často nie je úlohou zamestnanca usadiť panel na dopravný pás, ale spolu s kolegami korigovať stroj, ktorý túto prácu obstaráva. Podľa správy Svetového obchodného fóra zmizne do roku 2020 7,1 milióna pracovných miest práve v dôsledku automatizácie. Odbory ako napr. mechatronika zažijú ešte najväčší dopyt za dve desaťročia, budú potrebné špecializované pozície, ktoré nedávno ešte ani neexistovali. Na 65% dnešných žiakov základných škôl tak bude pracovať v odboroch, ktoré sa ešte neučia. Do osnov sa preto dostávajú mäkké zručnosti (soft skills), ktoré sú potrebné, aby absolventi pri ďalšej ekonomickej kríze nezostali bez náhradných možností.

Do školy sa teraz vracajú aj tí, ktorí už prešli skúškami odbornosti, ale chcú sa lepšie uplatniť. Nanovo sa učia ako sa učiť – budujú si základy pre celoživotné vzdelávanie a kritické myslenie.

celá poznámka je dostupná na tomto linku

Kvalita výučby a učiteľov

Server Interantional EdNews zverejnil závery konferencie, ktorá predstavilatrojročnú medzinárodnú porovnávaciu štúdiu Empowered Educators amerického Centra pre medzinárodný benchmarking vzdelávania (CIEB) a Národného centra pre vzdelávanie a ekonomiku (NCEE) a ktorú je možné si pozrieť online.

Autori štúdie skúmali sedem rôznych miest z celého sveta s najlepším vzdelávaním, vrátane Singapuru, Fínska, Šanghaja alebo Austrálie, ako zodpovední politici zabezpečujú kvalitu výučby a učiteľov (a dosahujú tak lepších výsledkov vzdelávania aj pri rovnosti vzdelávacích šancí ako v Spojených štátoch).V dôsledku toho sa všetky krajiny namiesto rýchlych riešení zameriavajú na budovanie efektívnych systémov ako celku a usilujú sa profesionalizovať učiteľstva ako profesie. Hoci každá krajina pristupuje k vzdelávaniu inak, spoločné črty sú:

  • prijímanie a výber budúcich učiteľov vytvorený tak, aby identifikoval kandidátov, ktorí majú nielen akademický talent, ale sú aj zapálení pre učenie,
  • vzdelávanie budúcich učiteľov sa uskutočňuje na výskumných univerzitách a spája prísne kurzy s bežnou praxou v školách,
  • normy v oblasti vzdelávania podporujú profesionálny rozvoj a kariérny systém vytvára ďalšie príležitosti pre najlepších učiteľov.

celá poznámka je dostupná na tomto linku

Predškolské vzdelávanie

Existuje široký konsenzus, že vysokokvalitné predškolské vzdelávanie sa deťom vypláca. Môže kompenzovať nedostatok vzdelávacích príležitostí pre deti v rodine a rozvíjať ich sociálne a emocionálne zručnosti tým, že z toho profitujú aj neskôr v živote. Predškolské vzdelávanie rastie v krajinách OECD podľa novej publikácie Education at Glance, ktorá je predstavená na blogu OECD Education Today. Podiel trojročných detí v predškolskom vzdelávaní vzrástol z 54% v roku 2005 na 69% v roku 2014, u detí vo veku 4 rokov zo 73% na 85%. Rozšírenie zahŕňa definíciu povinnej účasti na mladších deťoch v každej krajine, dostupnosť vzdelávania bez vzdelávania a prepojenie programov starostlivosti s formálnym predškolským vzdelávaním.

Niektoré krajiny majú ale stále čo zlepšovať. V írskej, poľskej, švajčiarskej alebo americkej škôlke je menej ako polovica dvojročných až štvorročných. Aj v krajinách s cennými školskými systémami, ako je Fínsko, Japonsko, Holandsko alebo Austrália, podiel detí predškolského veku nedosahuje ani 70%.

Celkové ročné náklady na dieťa v predškolskom vzdelávaní sa pohybujú od 2 000 dolárov v Estónsku až po 18 000 dolárov v Nórsku. Vo väčšine krajín však stále nedosahujú ani 5 000 dolárov a v mnohých z nich sú výdavky v predškolskom veku výrazne nižšie ako na prvom stupni, aj keď k tomu nie je zo vzdelávacieho hľadiska žiaden dôvod.

celá poznámka je dostupná na tomto linku

Účinnosť vyučovacích metód

Zorientovať sa v záplave výskumov na poli vzdelávania je ťažká úloha a efektívne metódy sa dostávajú do tried až s postupom času. Preto sú knihy ako napr. Viditeľné učenia (Visible Learning) od Johna Hattieho, ktorá sumarizuje štúdie z celého sveta v rôznych oblastiach, tak obľúbené.

Hattie v nej spočítal „účinnosť efektu“ jednotlivých vyučovacích metód, čo často vedie k záverom, že tie s lepším výsledkom fungujú, a naopak. Hattie sám sa ale takejto interpretácii bráni a s kolegom z Melbournskej univerzity Gregorym Donoghue vyvinuli model učenia, ktorý vysvetľuje, prečo môžu byť rôzne stratégie účinné v rôznych fázach vzdelávacieho cyklu.

článku publikovanom vo Vede učení vychádzajú autori z predpokladu, že účelom školskej dochádzky je vybaviť študentov vlastnými učebnými stratégiami, teda zručnosťami učiť sa. To je pre nich zásadnejšie než úzke vymedzenie študijného úspechu. Ako tri základné vstupy študentov do akéhokoľvek učenia vidí počiatočné zručnosti, vôľu a nadšenie (Skill, Will, Thrill), ktoré je potrebné všetky rozvíjať.

Model učenia podľa Hattieho/Donoghue opisuje výučovacie stratégie, ktoré pomáhajú

  • pri povrchovom učení,
  • pri konsolidácii takto získaných informácií,
  • pri rozvoji hlbšieho učenia a
  • jeho konsolidáciu.

celá poznámka je dostupná na tomto linku

 

Miesto záveru moje vyjadrenie k posledným diskusiám o školstve:

Za základný problém každej verejnej diskusie o školstve pokladám neustále odbiehanie od  základnej témy a tou je zmysluplné vzdelávanie pre všetkých. Musím konštatovať, že pani ministerka Lubyová sa vybrala cestou väčšiny svojich predchodcov, hľadá len čiastkové riešenia zvládnuteľné do konca tohto volebného obdobia, pretože si je veľmi dobre vedomá toho, že na Slovensku chýba politická vôľa po výrazných zmenách v systéme vzdelávania. Pokiaľ sa budeme hádať len o výške platov, resp. potrebe investícií do školstva, výsledkoch našich žiakov v medzinárodných testovaniach, ktoré si zanalyzujeme, vytvoríme cvičné testy tentoraz na tímové riešenie problémov, vzdelávania pre učiteľov a budeme spokojní, že sme niečo urobili, tak sa nič nezmení. Dospeli sme do stavu, kedy robenie kozmetických úprav v systéme miesto razantných systémových zmien musí raz a navždy skončiť.
Žijeme v časoch, ktoré pripomínajú obdobia veľkých zmien spoločenských paradigiem, žijeme v časoch, ktoré môžeme prirovnať k obdobiu zániku Rímskej ríše a sťahovania národov, k obdobiu renesancie, keď sa mení zásadná definícia ako má spoločnosť fungovať a čo je vôbec poznanie.

 

Vlož komentár

Your email address will not be published.Required fields are marked *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.