Categories
Rôzne

Stále snívať – EDUvolúcia

Prvý z článkov o EDUvolúcií ako záchrany vzdelávania, našej energie pre robenie zmien, chuti do spúšťania inovácií a najmä rešpektu k deťom a ich prirodzenej radosti z učenia sa a objavovania sveta.

Nedajte sa odradiť ľuďmi, čo vás presviedčajú, že sa niečo nedá. Neverte ľuďom, ktorí vám hovoria, že nemôžete nič zmeniť. Nedajte sa zaplniť horkosťou z neúspechu, zastaviť prekážkou a cúvnuť pred výsmechom.

Nevzdať sa a neprestať, to je moje heslo. Niekedy naň zabúdam, ale vždy sa k nemu vraciam. Lebo tak jednoduché to je. Každé sklamanie nám otvorí príležitosť spoznať nové možnosti. Dvere, ktoré je potrebné otvoriť, veci, ktoré dokážete urobiť. Som vďačný za moju rodinu a priateľov, ktorí mi dávajú chuť ísť do nových výziev. Preto som sa spojil s Tonym Adamčíkom, Jančim Hamáčkom, Jožkom Ondášom a mnohými ďalšími. Tvoríme projekt EDUvolúcie, súbežného vzdelávacieho systému, v ktorom dostane každý šancu využívať v maximálnej miere svoj potenciál, urýchľovača inovácií a inkubátora pre vytváranie skutočnej slobody spojenej so zodpovednosťou. Kde sa rešpekt spája s partnerstvom pri tvorbe seba a spoločenstva.

Môžete sa pridať aj vy, je tu veľa práce pre každého, kto dokáže nájsť v sebe tú jedinečnú silu meniť svet. Lebo pandémia nám naplno odhalila všetky chyby, ktoré sme až doteraz prehliadali. No odhalila aj charakter a hodnoty, na ktorých stojíme. Preto neprestávajme snívať a predstavovať si ideálne prostredie, kde každé dieťa môže prejaviť svoju jedinečnosť a s radosťou budovať svoju budúcnosť.

Zabudnime na obmedzenia, tie sú len v našej mysli, vráťme sa k ideálom ľudskosti, nebojme sa zmien a hlavne si navzájom dôverujme, pretože tak prekonáme i to, o čom nás presviedčali, že je nemožné.

…a ešte si dovolím zacitovať z anotácie nášho i vášho projektu:

Súčasný školský systém bol vybudovaný na uspokojovanie potrieb masovej priemyselnej výroby. Dnes už nedokáže pružne reagovať na výzvy globalizovanej a digitalizovanej spoločnosti. EDUvolúcia prináša nový vzdelávací systém pre 21. storočie. Vzniká paralelne a postupne eliminuje nedostatky súčasného školského systému. Súčasný školský systém pripravuje žiakov a študentov pre život riadený autoritami. Nový systém prebieha v plne decentralizovanom prostredí: všetci jeho účastníci sa priamo aj sprostredkovane podieľajú na jeho vytváraní a riadení. Výsledkom sú rovnaké šance pre každé dieťa, čo mu umožňuje naplno prejaviť a rozvíjať svoj talent pre uplatnenie sa v spoločnosti. Eliminuje sa tým diskriminácia na základe ekonomického, sociálneho aj etnického statusu. Takto EDUvolúcia buduje sebavedomé a vzdelané spoločenstvo, ktoré dokáže pružne reagovať inováciami na rýchlo meniaci sa svet. EDUvolúcia si vyžaduje ako prvé kroky úpravu legislatívy, zriadenie samosprávy a vytvorenie digitálnej platformy.

Môžete sa k nám pridať i na facebooku, každá pomoc ako šíriť a podporovať myšlienky EDUvolúcie je vítaná. Všetky informácie nájdete na na našom webe www.eduvolucia.sk.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.