Categories
Rôzne

Povstaňme za kultúru nezabúdania

Vždy som bol radšej ZA niečo ako len PROTI niečomu. I keď v súčasnosti sa jasne vymedziť a nakresliť hrubú čiaru voči extrému je skôr vzácna devíza.
Tak to napíšem jednoducho a jasne – s fašistami sa nevyjednáva, tobôž nehlasuje, milí priatelia, s fašistami sa bojuje tak, ako to robili naši predkovia.

Dnes ale ten boj neprebieha so zbraňami v rukách a v hlbokých horách, ale v hlbočinách internetu, na sociálnych sieťach, zažívajúcom inváziu bludov a v mysliach ľudí. Áno, najvážnejšie boje prebiehajú v predstavách klamaných a manipulovaných, na ktorých sa často zabúdalo a boli aj so svojimi vyhladovanými regiónmi vydaní na pospas bande zlodejov medzi kosákom, kladivom a krížom. Neopúšťajme ich a nedovoľme, aby boli postupne otravovaní jedom klamstva a nenávisti ku všetkému, čo nepoznajú, lebo strachom ovládanému jedincovi sa dobre vládne.
Slováci doteraz všetky svoje skúšky na ceste dejinami zvládli a vždy napokon stáli na strane civilizácie úcty k životu. Svetlo vždy porazí temnotu a dnes nestačí si len pár krát spomenúť pri kladení vencov na to, ako sme sa pred 76. rokmi postavili fašizmu. Dnes musíme povstať a budovať kultúru nezabúdania, aby nikto neohýbal našu historickú pamäť. Lebo kým si pamätáme, čím sme si prešli, vieme kam kráčame a akými by sme mali byť.

#snp2020?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.