Kategórie
Tieňová vláda

SNS likviduje analytické kapacity

Zrušenie Inštitút vzdelávacej politiky, pre ktorý ministerka školstva Martina Lubyová používa falošný slovník na zmätenie nepriateľa, keď to nazýva „zlúčenie s odborom pre celoživotné vzdelávanie“, je odklonom od snáh uskutočniť systémovú zmenu vo vzdelávaní a rozumným spôsobom spravovať verejné peniaze v školstve. Druhý najstarší analytický útvar svojimi výstupmi už dlhší čas ponúkal konkrétne riešenia, o ktorých sa možno dá polemizovať, […]