Zmena

Sledujte ma aj
Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube

Zmena

Je potrebné uskutočniť nevyhnutné zmeny vo vzdelávacom systéme a riadení školstva. Budú sa týkať zatraktívnenie učiteľského povolania cez zvýšením platov v spojení s diferencovaným odmeňovaním podľa kvality, ktorú si bude vedieť nastaviť každá vzdelávacia inštitúcia.

Prinesie odbremenenie škôl od byrokracie a zabezpečenie podporného personálu na školách.

A okrem iného sa zakotví systematická podpora študentom, neformálnemu vzdelávaniu a športu pre všetkých.

Čoskoro doplním o viac podrobností.

13. apríla 2018