Samospráva

Sledujte ma aj
Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube

Samospráva

Školám musíme dať viac skutočnej autonómie, ktorá bude vychádzať z komplexnej a citlivo nastavenej regionálnej politiky vzdelávania. To musí byť spojené z dola iniciovaného združovania regionálnych škôl. Ruka v ruke musíme zlepšiť kvalitu riadenia (leadership) všetkých stupňov škôl zvyšovaním manažérskych kompetencií vedenia škôl a úpravou systémových podmienok tak, aby boli manažérske schopnosti vyžadované a ocenené.

No rovnako osobitný zreteľ sa musí venovať využívaniu miestneho potenciálu, zlepšeniu riadenia verejnej správy najmä v zaostávajúcich regiónoch a vytváraniu partnerstiev  medzi rôznymi úrovňami riadenia štátu.

Čoskoro doplním o viac podrobností.

 

14. apríla 2018