Podpora a prijatie

Sledujte ma aj
Facebook Twitter Linkedin Instagram YouTube

Podpora a prijatie

Potrebujeme budovať takú spoločnosť, v ktorej je možné uspokojiť rôznorodé potreby každého jedinca bez výnimky, bez ohľadu na to, ktorej oblasti života sa to týka alebo z ktorého je regiónu. Máme povinnosť budovať inkluzívne školstvo, ku ktorej sa Slovenská republika zaviazala prijatím Dohovoru OSN o právach osôb zo zdravotným postihnutím a inkluzívnou koncepciou materiálu Učiace sa Slovensko ponechať jeden spoločný vzdelávací program pre všetky deti. Špecifikácia podmienok vzdelávania detí s rôznorodými potrebami by mala ostať súčasťou školských vzdelávacích programov.

Štát je povinný zabezpečiť podporné a prijímajúce prostredie pre všetky deti v spoločnom edukačnom priestore. To sa dá dosiahnuť len dostatočným zabezpečením potrieb všetkých účastníkov vzdelávania (učiteľov, odborných zamestnancov, riaditeľov i rodičov).

Čoskoro doplním o viac podrobností.

14. apríla 2018